Σύλλογος γονέων


Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 


ή να επισκεφτείτε τη σελίδα του συλλόγου μας:

http://sgkgymstavraki.blogspot.gr/


_______________________________________________________________________

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ένωσης  Γονέων Μαθητών Δήμου Ιωαννίνων για να ενημερωθείτε για το θεσμικό πλαίσιο και τη νομοθεσία που διέπουν τη σύσταση και την ομαλή λειτουργία των Συλλόγων Γονέων.

https://sites.google.com/site/enosigoneonioanninon/home


_______________________________________________________________________