Δραστηριότητες

Για να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του σχολείου μας την σχολική περίοδο 2011-2012, επιλέξτε την τάξη που επιθυμείτε:

Α' τάξη
Β' τάξη
Γ' τάξη