Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Καλό καλοκαίρι



Τα παιδιά της Γ΄τάξης αποχαιρετούν το γυμνάσιο και εύχονται σε όλους 
«Καλό Καλοκαίρι»
 και καλή συνέχεια..